Doctoraatsreglementen

Algemeen doctoraatsreglement (RvB 31.03.2020)

Het algemeen doctoraatsreglement geldt voor alle doctorandi van UAntwerpen. Het is van kracht sinds 31 maart 2020 en is van toepassing op nog te nemen beslissingen van zowel lopende als nog te starten doctoraten. Voor lopende doctoraten kunnen - zonder verplichting - reeds genomen beslissingen worden aangepast in het licht van het nieuwe reglement. 

Dit reglement bevat eveneens het algemeen charter voor doctorandi (gedragscode), het integriteitscharter voor doctorandi en promotoren verbonden aan de Universiteit Antwerpen, en een lijst van de studiegebieden waarbinnen een doctoraat aan onze universiteit kan worden behaald.

Facultaire doctoraatsreglementen

De facultaire doctoraatsreglementen vormen een aanvulling op het algemeen doctoraatsreglement en zijn van toepassing op de doctorandi van de betreffende faculteit/het betreffende instituut.

Het puntensysteem voor de doctoraatsopleiding verschilt per faculteit/instituut.

Voor het facultair doctoraatsreglement van ARIA, FBE en OW, zie hieronder.

Facultaire puntentabellen (doctoraatsopleiding)

Voor sommige faculteiten zal de puntentabel pas binnenkort beschikbaar zijn (afhankelijk van wanneer je nieuwe facultaire doctoraatsreglement goedgekeurd is).

Indien de puntentabel van jouw faculteit nog niet toegevoegd is, kijk dan in het facultair doctoraatsreglement hierboven (+ leidraden hieronder).

Voor de facultaire puntentabel van ARIA en FOW, zie hieronder.

Leidraden

Onderstaande leidraden zijn voorlopig nog geldig, maar verdwijnen binnenkort, zodra de herwerkte puntentabel van je faculteit beschikbaar is.