Jaarlijks organiseert het centrum Pieter Gillis een reeks van activiteiten over levensbeschouwelijke thema’s. 
Inhoudelijke reflectie en uitwisseling van ideeën inzake levensbeschouwelijke thema’s staan daarin centraal. Zowel tot de academische wereld, universiteits- en hogeschoolstudenten als tot het brede publiek.