Het Centrum Pieter Gillis (kort CPG ) kreeg van de raad van bestuur van de Universiteit Antwerpen de opdracht om in het kader van het actief pluralisme, dat de universiteit hoog in het vaandel wenst te dragen, een aantal universiteitsbrede, interdisciplinaire vakken (30 uur‑3 studiepunten) in te richten voor alle studenten van het 2e of 3e bachelorjaar. Onder het verplichte keuzeaanbod (A-korf, geen vrijstelling mogelijk) vallen de volgende acht vakken:

 • Levensbeschouwing: religie, atheisme en wetenschap
 • Levensbeschouwing: religie, atheisme en cultuur
 • Levensbeschouwing: religie, atheisme en zingeving
 • Levensbeschouwing: religie, atheisme en samenleving
 • Stad en diversiteit
 • Media en digitale samenleving
 • Migratie, integratie en diversiteit
 • Vrijheid, burgerschap en democratie

Daarnaast biedt het Centrum de volgende facultatieve vakken (B-korf) aan:

 • Duurzaamheid
 • Klimaatverandering
 • Armoede en ongelijkheid

 Om het maatschappelijk engagement van studenten te stimuleren, kan je ook Community Service Learning opnemen. Hierbij verbindt je praktijkervaring aan theoretische kennis. Centraal staat een reële nood van een organisatie of gemeenschap. Je zoekt een antwoord op deze nood door vrijwilligerswerk op te nemen waarbij je je academische kennis en competenties inzet. Ook  Community Service Learning wordt vanuit het Centrum Pieter Gillis gecoördineerd en opgevolgd, met ondersteuning van Stichting Cusanus. Meer uitleg over Community Service Learning vind je hier.

Voor meer informatie over:

Naast het Centrum Pieter Gillis organiseert ook het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) een aantal verbredende vakken: