Centrum Pieter Gillis heeft als taak het actief pluralisme van de Universiteit Antwerpen gestalte te geven doorheen haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Het centrum wil tevens buiten de universitaire muren treden met zijn onderzoeksexpertise. Dit gebeurt door middel van een aantal gevarieerde activiteiten.  Er is de jaarlijkse Pieter Gillislezing en daarnaast worden er op geregelde tijdstippen lezingen, discussiemomenten en andere evenementen georganiseerd rond het thema levensbeschouwing.