Activiteiten

Noteer de volgende activiteiten alvast in uw agenda.
Bij elke activiteit vindt u de coördinaten van het bestuurslid dat graag uw deelname noteert. Vooraf registeren is noodzakelijk. Voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt, snel reageren is de

Betaling van de activiteit(en) waarvoor u inschrijft gebeurt uitsluitend door overschrijving van het verschuldigd bedrag op rekeningnummer:

IBAN:BE45 7350 0853 6489
BIC: KREDBEBB

Personeelsvereniging Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Venusstraat 23 - S.V.091
2000 Antwerpen

met vermelding van: naam, datum activiteit, aantal leden/niet-leden.

In de huidige omstandigheden (COVID-19) vragen we pas te betalen op verzoek van de organisator. U zal een uitnodiging tot betalen ontvangen 10 dagen vóór aanvang van de activiteit. Dit om onnodige aan- en terugbetalingen te voorkomen.