Stuververkiezingen 2020-2021

De resultaten zijn bekend! 

Tussen 1 en 8 mei brachten maar liefst zo'n 3246 studenten hun stem uit voor de verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers! Dat komt neer op 19% van de UAntwerpen-studenten. Wil jij weten wie in 2020-2021 jou zal vertegenwoordigen? Kom het hier te weten! Een uitgebreid rapport van de kiesuitslag vind je hier.

Ben je een van de 172 gelukkigen? Dan mag je binnenkort een mail van ons verwachten met meer informatie over de Studentenraad, hoe we jou kunnen ondersteunen en welke rechten je hebt als stuver. Alvast veel succes gewenst aan de toekomstige studentenvertegenwoordigers!

Heb je de verkiezingen gemist of ben je niet verkozen? Geen nood! Vanaf september kan je je opnieuw kandidaat stellen voor een van de mandaten die tijdens de verkiezingen niet werden ingevuld. Houd onze website en je mailbox dus zeker in de gaten!

Verkiezingen

Niet zeker hoe je aan studentenvertegenwoordiging moet beginnen of hoe je verkozen geraakt? Hier zijn een paar links die je verder kunnen helpen:

  • Deze interactieve presentatie geeft kort en krachtig onze structuur en mandaten weer. Klik op de mandaten die je aanspreken om er meer over te leren!
  • Het stuverboekje geeft je uitgebreide informatie over de verschillende mandaten, onze werking en structuur, en hoe je aan de verkiezingen begint.

Wil je daarnaast geregeld updates ontvangen en weten waar jouw studentenvertegenwoordigers mee bezig zijn? Like dan onze Facebookpagina!

Vacante mandaten

Via dit formulier kan je je opgeven als kandidaat voor een stuvermandaat dat tijdens de verkiezingen niet werd ingevuld! 
Bekijk de vacante mandaten hier
Wat houden deze mandaten in? Dat vindt je hier

Je kandidatuur wordt voorgelegd op de eerstvolgende Algemene Vergadering van de Studentenraad en zal al dan niet goedgekeurd worden op basis van je motivatie. Nadien wordt je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beoordeling van jouw kandidatuur. Het kan tot een maand duren vooraleer je antwoord krijgt. 

Hoe worden de mandaten toegekend?

In principe worden de mandaten toegekend, te beginnen met de student die het hoogst aantal stemmen haalde en zo verder tot alle mandaten ingevuld zijn.

Indien er evenveel of minder kandidaten zijn dan het aantal in te vullen mandaten, zijn de mandaten automatisch toegewezen en vindt voor deze mandaten geen stemming plaats

Indien er een ex aequo opduikt, bij het ontbreken van genderevenwicht in de betreffende geleding, wordt de kandidaat van het benodigde geslacht verkozen. Indien er een ex aequo opduikt, zonder het ontbreken van genderevenwicht in de betreffende geleding, krijgt de Algemene Vergadering van de Studentenraad de bevoegdheid het mandaat toe te kennen aan een van deze kandidaten op basis van de motivatie.

Om een ruimere vertegenwoordiging te hebben, mogen studenten niet meerdere al dan niet stemgerechtigde mandaten opnemen binnen de Studentenraad, tenzij bij gebrek aan kandidaten.
Indien een kandidaat zich voor een of meerdere van deze mandaten heeft gekandideerd en voor een van deze mandaten de enige kandidaat was, dan wordt het mandaat waarvoor geen tegenkandidaat was automatisch toegewezen. Deze kandidaat wordt niet opgenomen in de stemming. Wanneer de kandidaat voor meerdere mandaten geen tegenkandidaat heeft, bepaalt de kandidaat zelf welk mandaat hij/zij opneemt. Indien meerdere kandidaten hetzelfde mandaat kiezen, dan trachten zij in onderling overleg te bepalen wie welk mandaat opneemt. Indien zij niet tot consensus kunnen komen, beslist de Algemene Vergadering hierover. 
De kandidaten met het hoogst gewogen aantal stemmen voor een bepaald mandaat worden automatisch verkozen. In het geval dat een kandidaat verkozen wordt voor meerdere mandaten waarvoor er minstens een tegenkandidaat is, dan wordt het mandaat met het hoogste gewogen aantal stemmen toegekend. Indien deze kandidaat een even hoog gewogen aantal stemmen heeft behaald voor deze mandaten, dan kiest hij/zij zelf welk mandaat hij/zij opneemt. Het mandaat dat niet wordt opgenomen, wordt toegewezen aan de kandidaat met het tweede hoogste gewogen aantal stemmen voor dat mandaat.

Vragen?

Heb je vragen over deze verkiezingen? Contacteer dan even het bureau van de Studentenraad (studentenraad@uantwerpen.be) of studentencoach Tinne Nijs (tinne.nijs@uantwerpen.be).

Studenten die een klacht hebben over de organisatie van de verkiezingen of over de uitslag, contacteren dr. Koenraad Keignaert, departementshoofd Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten aan de UAntwerpen (koenraad.keignaert@uantwerpen.be).

Zit je met vragen omtrent mandaten?
Je kan voor meer informatie terecht bij de huidige mandaathouders (bekijk hiervoor zeker het stuveroverzicht van 2020-2021), het bureau van de Studentenraad (studentenraad@uantwerpen.be) of jouw Facultaire Studentenvertegenwoordiger. Zij kunnen je indien nodig ook verder doorverwijzen.