Side header image

HR-beleid voor onderzoekers krijgt lof van internationale jury

14 maart 2019

'Ik leerde vandaag meer bij dan ik moest beoordelen. Veel suggesties kon ik zelf niet meer geven, en ik trek huiswaarts met een pak nieuwe suggesties die nuttig zullen zijn voor andere Europese instellingen', een mooier compliment kon professor Fulvio Esposito niet geven na een intensieve dag vol interviews en evaluaties.

Prof. Esposito was één van de leden van een panel van 3 internationale experten die op 14 maart 2019 het HR-beleid voor onderzoekers aan UAntwerpen aan een nieuwe evaluatie onderwierpen. 

HR Excellence in Research Award

Reeds in 2013 ontving Universiteit Antwerpen de 'HR Excellence in Research Award'. Met dit label bekroont de Europese Commissie organisaties met een excellent HR-beleid voor onderzoekers.

In 2018 diende UAntwerpen een vernieuwde versie van het HR Strategy Actieplan in bij de Europese Commissie. Als sluitstuk van de nieuwe evaluatieronde ontving UAntwerpen op 14 maart een panel van 3 internationale experten en behoort daarmee tot de eerste groep Europese universiteiten die een 'site visit' mocht ontvangen.

Op 14 maart was het gespannen wachten op het verdict van de jury, maar die was unaniem vol lof voor alle geleverde inspanningen.

'Het was goed om het rapport te lezen, maar nog veel beter om al deze enthousiaste en toegewijde mensen te ontmoeten', zei Marta Lazarowicz (Foundation for Polish Science).

Stress bij professoren

Eén van de elementen uit het HR-beleid dat veel lof kreeg, was het onderzoek naar stress bij professoren. De resultaten van dit onderzoek kregen de nodige opvolging. Faculteiten ontvingen extra middelen om ondersteuning te voorzien, en het 'Talent Center' biedt extra training en bijscholing.

Duidelijke criteria en Talent Center

Nele Wynants, postdoctoraal onderzoekster bij de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, getuigde voor de jury over haar ervaring met het HR-beleid voor onderzoekers. 'Het plan zelf was mij tot voor enkele maanden onbekend, maar de afgelopen jaren hebben wij als onderzoekers wel gemerkt dat er veel veranderd is. Jonge collega’s kunnen via het Talent Center tal van opleidingen volgen, zoals de cursus 'Teaming Up' waarin je leert een projectteam samen te stellen en te leiden. De criteria om in aanmerking te komen voor een bevordering zijn veel duidelijker geformuleerd, wat de drempel om aan de procedure deel te nemen verlaagde. Dit zorgde er bijvoorbeeld voor dat meer vrouwen zich kandidaat stelden en effectief promotie kregen.'

Gender

Het HR Strategy Actieplan omvat ook een genderactieplan. In alle raden en commissies streeft men naar een 1/3e vertegenwoordiging van het andere geslacht en een fonds voorziet financiële middelen voor vervanging van lesopdrachten bij zwangerschapsverlof.

Een brede waaier van carrières na het doctoraat

De loopbaanbegeleiding voor doctorandi beperkt zich niet tot de muren van de universiteit. Veel doctorandi zoeken na hun doctoraat een job op de 'externe' arbeidsmarkt. Het HR-beleid van de universiteit is daarom ook een hefboom voor hun verdere carrière. Het Talent Center versterkt de competenties van de onderzoekers via trainingen, netwerkmomenten met bedrijven en een mentoringprogramma.

Internationaal

Buitenlandse doctorandi verhuizen dikwijls met het hele gezin naar Antwerpen. Individuele begeleiding van deze nieuwe collega's richt zich niet enkel tot de doctorandi zelf. Het hele gezin wordt ondersteund om bv huisvesting te vinden, of een job voor de partner. 

> Download het volledige rapport van de jury (pdf - 756kb)

HR Excellence in Research Award
Het team achter het HR Strategy Action Plan en de internationale jury na een lange dag van evalueren